36 KẾ SÁCH CỦA TÔN TỬ – KÊ CÂN KẾ

Kế sách “Kê cân kế” là kế sách thứ tám trong nhóm kế sách “Bảo toàn kinh doanh”

 

son-nha-binh-duong

Tiếp tục đọc

Advertisements

36 KẾ SÁCH CỦA TÔN TỬ – THUẬT CÁI NÊM

Kế sách “Thuật cái nêm” là kế sách nằm trong nhóm kế sách “Tư tưởng kinh doanh”

 

kế sách tôn tử

Tiếp tục đọc