MỘT SỐ Ý NGHĨA CỦA CÁC MÀU SẮC

Có rất nhiều trang nói về ý nghĩa của các loại màu sắc, ở đây cũng là một phần để các bạn tham khảo nhưng nó không phải là tất cả. Bởi lẽ mỗi khu vực, tùy theo tập quán tôn giáo, thời tiết khí hậu mà chúng ta nhìn nhận ý nghĩa của một số loại màu sắc là khác nhau. Sau đây là một số ý nghĩa của một loại màu sắc.

Tiếp tục đọc